Zarządzanie projektami

projekt w zespole

Zarządzanie projektami

Organizacja

Organizacja (firma) – do jej zadań należy definiowanie ról i odpowiedzialności osób zarządzających oraz realizujących projekt.

  • Kierownik projektu występuje w roli pracownika, który bierze na siebie obowiązek wytworzenia produktów projektu.
  • projekt na zewnątrz reprezentuje Komitet Sterujący.
  • w skład komitetu sterującego powinny wchodzić wyłącznie osoby takie osoby, które mają odpowiednie możliwości aby przydzielać zasoby do projektu.
  • Prince 2 w głównej mierze opiera się na kontraktach, z tego wynika że w metodzie nie występują polecenia służbowe.
  • na wszystkich członków Komitetu Sterującego spoczywa odpowiedzialność  za nadzór projektu .
  • za prowadzenie projektu odpowiada przewodniczący Komitetu Sterującego.
  • zakaz kumulowania ról, gdyż takie działania mogłyby obniżyć efektywność osób zaangażowanych w projekt.

Czym jest Komitet sterujący?

Komitet Sterujący – jest to organ, który wspiera kierownictwo przedsiębiorstwa w działaniu. W głównej mierze dotyczy podejmowania decyzji strategicznych, obejmujące zakres realizacji w przyszłości. Podejmuje on decyzje przy rozplanowaniu różnych podanych projektów, który ma wejść w życie. Jest również odpowiedzialny za jego monitoring oraz zarządzanie, czyli kontrola na poziomie strategicznym, czy projekt jest realizowany zgodnie z założonymi wcześniej celami, kontrola nad zakresem kosztów oraz czasowych terminów. Ocenianie i akceptacja jest wynikiem konsensusu czyli przy udziale Zespołu Projektowego, który proponuje działania zmierzające do realizacji projektu.


Tagi: , , , , , , , ,

RSS


Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzezkanał RSS 2.0.

Komentarze


Możliwość odpowiadania jest w tej chwili wyłączona, ale możesz dodać trackback ze swojej strony.


Jedna odpowiedź do “Organizacja”