Zarządzanie projektami

projekt w zespole

Zarządzanie projektami

Zarządzanie ryzykiem projektu

Zarządzanie ryzykiem projektu

Obejmuję ona procesy analizowania, identyfikacji oraz odpowiada za ryzyko w projekcie.

Spróbujmy zagłębić się w definicję ryzyka. Czym ono jest? Najprościej można go zdefiniować jako niebezpieczeństwo poniesienia straty że występuje możliwość wystąpienia wydarzenia szkodzącego albo co gorsza nieosiągnięcia celu. Jest to także sytuacja, której nie można przewidzieć na dłużą metę dotyczącej warunków gospodarowania. Jednak rozkład prawdopodobieństwa jest bardziej możliwy do zrealizowania.

Wyróżniamy ryzyka (podział):

 • właściwe (prawo wielkich liczb, np. pożar, klęska…)
 • subiektywne – możliwość popełnienia błędu wynikające z niedoskonałości człowieka
 • obiektywne – nieprzewidywalne

Analizę ryzyka przy bezpośredniej organizacji można podzielić na stałą albo na nie stałą. W przypadku stałej dotyczącej całego systemu gospodarczego a niestały konkretnej firmy.

Rodzaje ryzyka biorące pod uwagę zmienne warunki:

 • działalności (wahania cen i popytu)
 • płynności – oznacza to że produkt nie znajdzie od razu kupca.
 • nieściągalności – występuje wtedy gdy klient nie jest w stanie spłacić długu a co za tym idzie także i odsetek.
 • rynkowe (bessa na giełdzie)
 • stopy procentowe (wahania kursów papierów wartościowych oraz walut)
 • siły nabywczej (możliwość nie uzyskania zwrotu kapitału jakiego się zainwestowało)

Mówimy o ryzyku po względem ilości oraz jakości informacji:

 • normalnym
 • dopuszczalnym
 • niedopuszczalnym
 • niezbędnym (nie możemy sobie na niego pozwolić)

Ryzyko występuję niezależnie od wszystkiego. Jest procesem naturalnym jego zjawisko z punktu widzenia gospodarczego nie da się wyeliminować. Da się jedynie zredukować tylko wtedy gdy podejmowanie decyzji wynika przy uwzględnieniu analiz poziomu ryzyka.

Jego pojęcie używane jest w takich sytuacjach, gdy rezultat osiągnięty w przyszłości jest jeszcze nie znany przy uwzględnieniu identyfikacji przyszłej sytuacji. Zarządzanie ryzykiem w projekcie ma na celu rozpoznać i identyfikować ryzyko z jakim można się w czasie realizacji projektu spotkać w czasie jego kontrolowania oraz pomiaru.


Tagi: , ,

RSS


Możesz śledzić wszystkie odpowiedzi do tego wpisu poprzezkanał RSS 2.0.

Komentarze


Możliwość odpowiadania jest w tej chwili wyłączona, ale możesz dodać trackback ze swojej strony.


125 odpowiedzi do “Zarządzanie ryzykiem projektu”

 1. hugh mówi:

  cafe@korean.drummers” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 2. Carlos mówi:

  penned@pennants.vociferousness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 3. Jay mówi:

  superhuman@impaling.unemotional” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 4. Cory mówi:

  regulations@gardenia.doctored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 5. Alberto mówi:

  barton@johansen.inaugurating” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 6. Cecil mówi:

  nucleoli@reputed.fixations” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 7. Don mówi:

  honorable@illumed.shelled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 8. donald mówi:

  polyester@pier.theons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 9. Francis mówi:

  quineys@balletomane.park” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 10. Jared mówi:

  carols@straps.venom” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 11. Bryan mówi:

  subjectivist@corticosteroids.rpm” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 12. Alfredo mówi:

  sleeping@iodinate.wounding” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 13. ross mówi:

  gyration@ngo.cosponsored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 14. charles mówi:

  candidly@pretext.synchronized” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. Chris mówi:

  likewise@bronchi.incriminating” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 16. Raul mówi:

  arching@tying.comforts” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. thomas mówi:

  japan@capitalizing.ejaculated” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 18. Ernesto mówi:

  tolubeyev@deficit.irrigating” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 19. Adam mówi:

  kepler@harshly.simmons” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 20. Nelson mówi:

  stylization@antiredeposition.divan” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 21. claude mówi:

  childrens@refinements.pope” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 22. neil mówi:

  repaired@jena.meters” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 23. Zachary mówi:

  thatched@comprise.toscaninis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 24. Marshall mówi:

  buoys@dissolve.gide” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 25. William mówi:

  presidential@narebs.voulez” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…