Informacje

Strona ta jest poświęcona Metodzie Projektu zwanej potocznie zarządzanie projektem.
W tym portalu są zawarte również próby odpowiedzenia na dręczące pytania:
Czym jest projekt? Jak powstał? Kto jest twórcą tej metody? Jakie spełnia funkcje? itp.
Wyszczególnione są także różne metody począwszy od Prince 2 a skończywszy na six sigma.