Wpisy otagowane ‘ocena wyników’


Zarządzanie zleceniami w projekcie

wtorek, 28 Lipiec 2009

Zarządzanie zleceniami w projekcie

Polega on na zdobywaniu dóbr i usług spoza firmy wykonującej projekt. Jest on badany z perspektywy kupującego oraz relacji kupujący – dostawca.

Planowanie zleceń

Jest to proces identyfikacji. Wszystko zależy od tego czy wszystkie elementy są zaspokojone i mogą wyjść na zewnątrz. Muszą się w tym zawrzeć kiedy, jak, co, ile oraz kiedy zamawiać.

Planowanie ofertowania

Przygotowanie dokumentów potrzebnych do ofertowania.

Oferowanie

Zdobywanie informacji od dostawców potencjalnych. Nie wliczających się w koszt projektu.

Selekcja dostawców

Ocenia się zebrane propozycje i ocenia się na podstawie kryterium oceny. Najczęściej nie jest to działanie bezpośrednie. Podane propozycje bardzo często występują w dwóch częściach technicznej i ekonomicznej. Ocena ich przebiega oddzielnie dla każdej ze stron.

Administracja kontraktu

Polega ona na zapewnieniu iż poziom świadczonych usług przez dostawce zgadza się z wymogami kontraktu.

Procesy, które muszą zostać zastosowane: nadzór zmian, raport wykonania, nadzorowanie jakości oraz plan wykonania projektu. Występuje tu także połączenie między postępem, który się dokonał, a zapłatą.

Zamknięcie kontraktu

Jest bardzo podobne po względem obszaru komunikacji do administracji. W obu tych przypadkach dochodzi do weryfikacji produktu oraz administracyjnego zamknięcia.

Tagi: , , , , , ,

Zaszufladkowany do Metodyka PMI   130 komentarzy »

Zamykanie projektu

piątek, 17 Lipiec 2009

Zamykanie projektu – musi ono przebiegać w sposób kontrolowany i uporządkowany. Doświadczenie zdobyte podczas tworzenia projektu jest rejestrowane, tworzy się dokument przekazania projektu oraz planowany jest przegląd po wdrożeniowy. Gdy projekt zostaje zakończony w zaplanowanym terminie następuje ocena jego skutków biznesowych co prowadzi do przeglądu po projektowego.

Pod procesy:

  • Przygotowanie projektu do zamknięcia
  • Określanie działań następczych
  • Przegląd oceniający projekt

Kroki jakie trzeba wykonać:

  1. Sprawdzenie, czy wszystkie produkty zostały dostarczone odbiorcy i przez niego zaakceptowane
  2. Sporządzenie listy wszystkich działań, jakie będą musiały być podjęte przez służby eksploatacji i utrzymania
  3. Zaplanowanie, jak i kiedy będzie można ocenić, czy dostarczone produkty przynoszą oczekiwane korzyści
  4. Złożenie raportu z dokonań projektu

Tagi: , , , ,

Zaszufladkowany do Prince2   2 komentarzy »