Wpisy otagowane ‘optymalizacja prac’


Co to jest metoda projektu?

środa, 15 Lipiec 2009

biznes 23Metoda projektu powstała w Stanach Zjednoczonych XX w. Za twórce tej metody uważa się Williama H. Klipatricka. Uważał on ,że metoda projektu jest naczelną zasad dydaktyczną, a nie tylko jedną z wielu metod kształcenia. Twierdził on również, że uczniowie powinni sami zdobywać wiedzę i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych, a nie przyswajać wiedzę teoretyczną. Z godnie z jego przekonaniami, uczniowie nie powinni być zmuszani do podejmowania niechcianych przez nich działań bo nie przyniosą one zamierzonego efektu. To uczniowie powinni decydować, co chcą robić. Z kolei rola szkoły jest stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju.

Metoda projektu – nazywamy metodę nauczania na różnych poziomach rozwoju, ponadto daje ona szanse wyboru jej aktywności. Dzięki temu łatwiej jest nabytą wiedzę wcielić w praktykę. Wybór tematu powinien odnosić się do zainteresowań oraz doświadczeń życiowych, który owocuję później lepszym efektem zdobytej wiedzy.

Projekt to zbiór aktywności, które są ze sobą powiązane w złożony sposób, dążą do osiągnięcia celu, oraz mają z góry zaplanowany początek i koniec.

Projekt możemy podzielić na trzy etapy:

Etap I

Najważniejszym i podstawowym elementem na wstępie jest wybór odpowiednie tematu, następnie analizuje się stan wiedzy na temat dotyczący projektu oraz umiejętności. Następnie osoba nadzorująca projekt tworzy siatki pojęciowe, ułatwią one dobór pojęć na dany temat. Później przechodzi się do dyskusji czyli określanej mianej „spotkania w kręgu”,

dzięki temu osoby realizujące projekt mogą dzielić się swoimi przemyśleniami, sugestiami, tym co ich interesuje i tym się szerzej zagłębić oraz zbadać. Podstawą prowadzenia projektu jest odpowiedni dobór zagadnienia, który będzie realizowany. Następnie zapisuję się problemy, które mogą wyniknąć. Zakłada się hipotezy weryfikuje je oraz formułuje pytania.

Etap II

Jest najważniejszym etapem badawczym, niezależnie czy znajduje się na miejscu czy w terenie. W tym miejscu następuje dzielenie się doświadczeniami przeżytymi podczas prowadzenia doświadczenia związanego z tematem projektu. Później następuje faza badania rzeczy, przy pomocy dostępnych lub możliwych pod ręką przedmiotów. Ustalana zostaje lista pytań do eksperta z tej dziedziny, który będzie mógł udzielić nam porad oraz wskazówek.

Etap III

W końcowym etapie dochodzi do podsumowania oraz podzielenia się wiedzą, która została nabyta i nabytymi doświadczeniami, dochodzi tutaj do weryfikacji hipotez a następnie do podsumowania i prezentacji wyników projektu.

Tagi: , , , , , , , ,