Wpisy otagowane ‘project management software’


Six Sigma 6σ

czwartek, 30 Lipiec 2009

biznes 22

Six Sigma czyli sześć sigma jest to najnowsza metoda zarządzania jakością. Powstała w Stanach Zjednoczonych przez firmę Motorola w latach osiemdziesiątych XX w.

Stworzono wtedy definicje, która głosiła, że sześć sigma jest filozofią biznesu, której jakość nie może kosztować, zatem działanie skupione jest na pozyskiwaniu jakości darmowej, która w późniejszym czasie zaowocuje finansowo. Ta metoda oparta jest na osiągnięcia maksymalnej jakości poprzez pozyskiwanie coraz to nowych liczb danych tak aby było ich jak najwięcej tym lepszy jest cel osiągnięcia. Charakteryzuje ją jeszcze fakt że wykrywa oraz identyfikuje błędy przed ich wystąpieniem.

Słowo sigma oznacza odchylenie w standardzie dowolnej losowej zmiennej, która znajduje się pomiędzy średnią wartości. Więc jest to sześciokrotna zmienna odległości standardowego odchylenia, a oznacza to w odniesieniu do nas informacji związanej na temat ilości jednostek, które są niezgodne w warunkach takich gdy dany proces jest wycentrowany, a natomiast cecha się normalnie rozkłada. Ujmując im większa wartość sigmy tym lepiej ze względu na to że mniejsza wyjdzie wartość błędów.

Six Sigma jest także instrumentem, który jest skuteczny ma swój cel, którym jest dążenie do doskonałości. Jest również jakby swoistą kulturą organizacyjną, która w pewnym sensie motywuje osoby do współpracy, a ma to na celu zwiększenie poziomu wydajności oraz efektywności. Można też powiedzieć, że Six Sigma jest narzędziem, które ułatwia osiągniecie celu poprzez perfekcje na wszystkich jej płaszczyznach. Wykorzystuje się tą metodę w przypadku defektów, zwiększeniu udziału rynku, rozwoju danego produktu, redukcja budżetu, czasu produkcji, utrzymaniu stałych i potencjalnych klientów.

Tagi: , , , , , , ,


Metoda Prince2

czwartek, 16 Lipiec 2009

Prince 2 wywodzi się z techniki PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Technique). Jest to metodyka prowadzenia projektów informatycznych, którą opracowała firma Simpact Systems Limited już w połowie lat 70.

Prince 2 opublikowany został 1990r. jako metoda wspierającą zarządzanie projektami biznesowymi.

Procesy i pod procesy (kliknij na interesujący Cię proces, aby przejść do strony z jego opisem):

  1. zarządzanie strategiczne projektem
  2. planowanie
  3. uruchomienie projektów
  4. sterowanie etapem
  5. zarządzanie wytwarzaniem projektów
  6. zarządzanie zakresem etapów
  7. zamykanie projektów

Czym jest proces?

Procesy są to ciągi zmian w uporządkowanym czasie i zachodzące po nim.

Tagi: , , , , ,