Wpisy otagowane ‘zadania’


Zarządzanie integracją projektu

wtorek, 28 Lipiec 2009

Zarządzanie integracją projektu

Zapewnia procesy, które mają za zadanie zapewnić, że elementy znajdujące się w procesie są koordynowane poprawnie. Do jego zadań należy też dokonywanie wyboru pomiędzy przewyższaniem oczekiwań a celami ich zaspakajania oraz wymaganiami ich udziałowców.

Zarządzanie interakcją jest szczególnie potrzebne gdy występuje łączenie się dziedzin projektu ze sobą, w projekcie muszą myć zawarte zmiany, które zaszły w organizacji, zachodzi potrzeba uzgodnienia pomiędzy zakresem projektu a produktu, uwzględniamy również udział specjalistów wydających zezwolenia i certyfikaty.

Do głównych procesów należą:

 • tworzenie planu projektu
 • wykonywanie planu projektu
 • ogólny nadzór zmian

Poszczególny proces działa wspólnie z innymi procesami, każdy z nich chociaż raz występuje we wszystkich fazach projektu.

Tworzenie planu projektu

Jest to zbiorczy dokument, który jest robiony na podstawie innych dokonanych rezultatów w procesach planowania. Używa się go jako przewodnika do tworzenia projektu jak również do jego kontrolowania.

Między podstawą do mierzenia wykonania projektu a jego planem istnieje znaczna różnica, która jest jego częścią. Ponieważ podstawa do mierzenia wykonania projektu się nie zmienia natomiast plan ciągle się zmienia dochodzą nowe informacje i uszczegółowienia. Tylko w jednym przypadku podstawa się zmienia tylko wtedy gdy cała konstrukcja generalna z zakresu i założeń projektu się zmienia.

Czym jest plan projektu? Jest to formalny oraz zatwierdzony dokument, którego używa się do zarządzania oraz nadzoru wykonywanego projektu.

Elementy przedstawienia planu projektów:

 • karta projektu,
 • określić zakres.
 • zapis struktury pracy
 • prowadzenie terminów i kosztów
 • główne kamienie milowe oraz ich terminy
 • główny lub wymagany personel
 • główne czynniki ryzyka
 • plan zakresu lub terminu
 • trudne do rozwiązania problemy lub oczekujące na realizacje decyzje

Inne elementy informacyjne zawiera się planie a jest to zależne od potrzeb i wymagań specyfiki projektu.

Wykonanie planu projektu

To jest podstawy proces który ma na celu realizację planu do którego wykorzystuje się większość zaplanowanego na projekt budżetu.

Ogólny nadzór zmian

Jest to proces związany z zmianami, które przynoszą oczekiwane korzyści przy wpływie na czynniki, zapewniają następowanie po sobie zmian i następnie ich zarządzeniem poprzez mierzenie stopnia realizacji, który ma na celu wpłynąć na wszystkie zmiany w planie, a następnie zmiany wpłyną na zasady.

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zaszufladkowany do Metodyka PMI   2 komentarzy »

Organizacja

piątek, 17 Lipiec 2009

Organizacja (firma) – do jej zadań należy definiowanie ról i odpowiedzialności osób zarządzających oraz realizujących projekt.

 • Kierownik projektu występuje w roli pracownika, który bierze na siebie obowiązek wytworzenia produktów projektu.
 • projekt na zewnątrz reprezentuje Komitet Sterujący.
 • w skład komitetu sterującego powinny wchodzić wyłącznie osoby takie osoby, które mają odpowiednie możliwości aby przydzielać zasoby do projektu.
 • Prince 2 w głównej mierze opiera się na kontraktach, z tego wynika że w metodzie nie występują polecenia służbowe.
 • na wszystkich członków Komitetu Sterującego spoczywa odpowiedzialność  za nadzór projektu .
 • za prowadzenie projektu odpowiada przewodniczący Komitetu Sterującego.
 • zakaz kumulowania ról, gdyż takie działania mogłyby obniżyć efektywność osób zaangażowanych w projekt.

Czym jest Komitet sterujący?

Komitet Sterujący – jest to organ, który wspiera kierownictwo przedsiębiorstwa w działaniu. W głównej mierze dotyczy podejmowania decyzji strategicznych, obejmujące zakres realizacji w przyszłości. Podejmuje on decyzje przy rozplanowaniu różnych podanych projektów, który ma wejść w życie. Jest również odpowiedzialny za jego monitoring oraz zarządzanie, czyli kontrola na poziomie strategicznym, czy projekt jest realizowany zgodnie z założonymi wcześniej celami, kontrola nad zakresem kosztów oraz czasowych terminów. Ocenianie i akceptacja jest wynikiem konsensusu czyli przy udziale Zespołu Projektowego, który proponuje działania zmierzające do realizacji projektu.

Tagi: , , , , , , , ,

Zaszufladkowany do Komponent, Prince2   1 komentarz »

Zarządzanie wytwarzaniem produktów

piątek, 17 Lipiec 2009

Zarządzanie wytwarzaniem produktów – metodyka Prince 2 w głównej mierze oparta została na produktach. Wszystkie produkty, które zostały stworzone przy pomocy projektu zgodnego z Prince 2, dodając do tego również dokumenty jest produktem.

Pod procesy:

 • Przyjęcie grupy zadań do realizacji
 • Wytwarzanie grupy zadań
 • Dostarczanie grupy zadań

Kroki jakie trzeba wykonać:

 1. Ustalić zakres prac z kierownikiem projektu.
 2. Zaplanować prace zespołu (np. określenie istotnych etapów projektu poprzez ustalenie kamieni milowych, czyli kluczowych działań, dzięki którym projekt będzie posuwał się naprzód).
 3. Nadzorować prace zespołu oraz raportowanie czasu pracy
 4. Składać raporty z jakości produktów i postępów prac
 5. Uzyskać zatwierdzenie wykonanych produktów

Tagi: , , ,

Zaszufladkowany do Prince2   3 komentarzy »

Uruchomienie i inicjowanie projektu

piątek, 17 Lipiec 2009

Uruchomienie projektów – celem tego jest przygotowanie projektu do uruchomienia.

Pod procesy:

 • przygotowanie założeń projektu
 • definiowanie
 • planowanie etapu inicjowania

Inicjowanie projektu – zanim etap projektu zostanie uruchomiony musi zostać zaakceptowany przez Komitet Sterujący, w tym przypadku niezbędne jest precyzyjne zaplanowanie zadania, oraz oraz jasne przedstawienie celów.

Pod procesy:

 • planowanie jakości
 • planowanie projektu
 • Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego i Ryzyka
 • Ustanowienie elementów sterowania
 • Ustanowienie dokumentacji projektowej
 • Zestawienie Dokumentu Inicjującego Projekt

Tagi: , , ,

Zaszufladkowany do Prince2   1 komentarz »